Bildiri Kabul Tarihleri Hakkında

Bildiri / Panel / Seminer önerisi gönderim tarihi 12 Aralık 2022,
Bildiri / Panel / Seminer kabul/red tarihi 27 Ocak 2023,
Basıma hazır bildiri son gönderim tarihi 6 Şubat 2023

olarak güncellenmiştir.