Yönlendirme Komitesi

● Ali Doğru, ODTÜ & University of Texas at San Antonia
● Oğuz Dikenelli, Ege Üniversitesi
● Onur Demirörs, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
● Oya Kalıpsız, Yıldız Teknik Üniversitesi
● Yasemin Topaloğlu, Ege Üniversitesi